Jul 27, 2006

Grr!

Bad trip! Hay naku. Ewan ko ba talaga. Kainis! Isasabak ka sa isang gerang malamang sa hindi talo ka! Naiinis talaga ako! Aargh!!! Gusto kong sumigaw ngayon pero kapag ginawa ko iyon, baka pulutin ako sa mental hospital. Inis! Inis!

Aarghhhhhh!!!!!


0 comments:

About Me

My Photo
Miss Blogger
I am Sasha. Blogger, first and foremost. I'm not much of a social creature but I treasure the few people I connect with. I am an accountant by profession, and an addicted blogger. Blogging makes me happy and it's my therapy. I love sunshine, bright lights, lavender, coffee. And books!
View my complete profile